Algemene voorwaarden Hildansa

  • Het cursusgeld binnen 8 dagen na de eerste les overmaken op: NL89 RABO 0117396583, Rabobank t.a.v. Bosma Taal & Communicatie, Buitenpost. Onder vermelding van eigen naam, welke groep en welke avond. Hildansa is onderdeel van Bosma Taal & Communicatie.

     

  • Je bent officieel ingeschreven, zodra het inschrijfformulier EN cursusgeld in het bezit van Hildansa is. Voldoe je niet aan deze wijze van aanmelding, dan vervalt je inschrijving. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Ook als je door verhindering de lessen niet kunt volgen.

     

  • Inschrijvers nemen voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de danslessen. Hildansa is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard ook, ten gevolge van deelname aan de danslessen. Daarnaast is Hildansa niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers.